Over Koersvast Notulering

Van Koersvast Notulering ben ik, Jelly Bruining, eigenaar. Vele jaren deed ik als secretaresse ervaring op met verschillende vormen van notuleren. Als freelancer faciliteer ik in notulering en bied ik secretariële ondersteuning aan. Hierin zie ik de uitdaging om opdrachtgevers efficiënt te ontzorgen.

Vanuit mijn aard werk ik gestructureerd, doelgericht en ondersteunend. Ik ben een improvisatietalent, (kritisch) meedenkend, respectvol, tolerant en proactief. Om opdrachtgevers continue kwaliteit te kunnen bieden werk ik samen met collega-notulisten.

Met Koersvast Notulering stel ik mij ten doel om voor mijn opdrachtgevers waardevolle afspraken duidelijk vast te leggen, helder te structureren en vorm te geven.

Notulen maak ik voor:

  • uzelf, als leidraad en controle voor acties en besluiten.
  • deelnemers, om informatie, verklaringen, standpunten en afspraken vast te leggen.
  • afwezigen, ter informatie van de voortgang.
  • derden, ter ondersteuning bij verantwoording.

In opdracht van stichtingen, verenigingen en overheidsorganen notuleer ik vergaderingen en inspraakavonden voor stuurgroepen, commissies, management, raden van toezicht, besturen, netwerken, enzovoort. 

Ervaring deed ik op in branches als onderwijs, overheid, installatie- en bouw, paardensport, MKB, beheer (eigenaren en huurders), zorg en recreatie. 

 

Waarom Koersvast Notulering

Als professionele notulist bied ik structuur door middel van mijn verslag waarin daadwerkelijke afspraken vastgelegd worden. Wilt u Koersvast Notulering inschakelen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Mijn inzet bespaart u tijd, geld en zorgen.

Een overleg of vergadering wordt op locatie, via videoconference of vanaf een geluidsband genotuleerd. De uitwerking vindt doorgaans op mijn kantoor plaats. Het verslag wordt u per e-mail aangeboden binnen de vooraf afgesproken tijd.

Een goede agenda en gedegen notulen zijn van onschatbare waarde om efficiënt te kunnen vergaderen. Uit het verslag blijkt welke agendapunten de vorige keer aan de orde zijn geweest, welke acties daaruit voort kwamen en welke besluiten er zijn genomen. Als naslagwerk zijn notulen een onmisbaar middel om betrokken te blijven. Notulen geven inzicht in een stukje geschiedenis, voortgang en toekomst. In dit proces kan Koersvast Notulering u ondersteunen.

 

Koersvast Notulering 

  • Kwalitatieve en betrouwbare dienstverlening
  • Professionele aanpak
  • Flexibel en gemotiveerd
  • Professioneel netwerk met betrekking tot vervanging 
  • ’s Avonds en in het weekend beschikbaar

Contact