Notuleervormen

A

Actie- en besluitenlijst

Beknopt verslag in lijstvorm. De kolommen worden ingevuld op basis van een korte informatiebehoefte.

A

Beknopt verslag

Notulen op hoofdlijnen, gericht op onderwerp of spreker, met actie- en besluitenlijst.

A

Uitgebreid verslag

Verslag met veel informatie en uitgebreide onderbouwing van besluiten, gericht op onderwerp of spreker.

A

Gespreksverslag

Verslagvorm voor een een-op-eengesprek. Geen formele lay-out. Acties worden los van de tekst genoteerd.

Lees meer over alle notuleervormen

Jelly Bruining

Over Koersvast Notulering

Koersvast Notulering is een onderneming van Jelly Bruining. Gedurende vele jaren deed ze als secretaresse ervaring op met het notuleren van verschillende verslagvormen. Als freelancer faciliteert ze in notulering en in secretariële ondersteuning. Hierin ziet ze de uitdaging om opdrachtgevers efficiënt te ontzorgen.

Contact